Over Bekina

Wat is Bekina?

Een vereniging voor kinderen en jongeren die hoogbegaafd of uitzonderlijk getalenteerd zijn. Ook hun ouders, leerkrachten en opvoeders kunnen bij Bekina terecht omdat hoogbegaafde en getalenteerde jongeren en kinderen specifieke noden hebben. Want, niet alleen het IQ telt. Hoogbegaafdheid is geen “luxeprobleem”, een aangepaste aanpak is vaak nodig. Zoniet kan de ontwikkeling van een kind of adolescent misschien wat ontsporen. Onderpresteren, depressie, gepest worden, uitgesloten worden, zich onbegrepen voelen … dat wenst geen enkele ouder zijn kind toe, noch een leerkracht of opvoeder zijn leerlingen.

Ons doel?

Ons doel is de opvang en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en adolescenten te bevorderen. Dit geldt ook voor de onderpresteerders onder hen die door hun hoogbegaafdheid eventueel in moeilijkheden komen met de omgeving. Bekina wil bijdragen tot hun maximale zelfontplooiing opdat zij hun bijdrage aan de maatschappij optimaal kunnen realiseren met verantwoordelijkheidszin in een geest van begrip en respect.

Onze pijlers

De leden staan centraal

Activiteiten op maat van kleuters, lagereschoolkinderen en adolescenten worden regionaal georganiseerd (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Brussel & Limburg). Die activiteiten spelen in op de interesse en op het niveau van de kinderen. Zo worden onderwerpen aangeboden die niet in het onderwijs worden uitgediept. Elke regio organiseert naast 5 à 6 kinderactiviteiten per jaar ook een meerdaags kamp. Ontmoeting tussen gelijkgestemden, zichzelf kunnen zijn, sociaal welbevinden staan ook in die initiatieven hoog aangeschreven. Ook voor ouders zijn er geregeld op regionaal niveau bijeenkomsten. Informatieve voordrachten door deskundigen worden georganiseerd, er is ruimte voor onderlinge ervaringsuitwisseling en ook activiteiten voor het hele gezin worden geprogrammeerd.

Ondersteuning voor leerkrachten en opvoeders

Tal van leerkrachten en opvoeders hebben het gevoel overbevraagd te zijn. Bekina helpt hen bij hun opdracht. Leerkrachten zijn niet alleen welkom op de ouderactiviteiten, Bekina gaat ook naar de leerkrachten toe. Zo worden in heel Vlaanderen pedagogische studiedagen en voordrachten voor basisscholen, middelbare scholen, CLB-centra en hogescholen gerealiseerd. De op maat gesneden voordrachten worden verzorgd door onze Werkgroep Didactiek. Die test het op de markt beschikbare verrijkings- en verbredingsmateriaal uit. Geschikt materiaal wordt tijdens de interactieve voordrachten en studiedagen naar scholen meegebracht en toegelicht. Verder bezorgt Bekina geregeld informatieve voordrachten en pedagogische studiedagen voor basisscholen, CLB-centra, hogescholen (departementen onderwijs en pedagogie) en universiteiten. Bekina test eveneens verrijkingsmateriaal op z’n geschiktheid voor hoogbegaafde leerlingen. De rekenmethode Zo gezegd, Zo gerekend werd mede door Bekina gecompact.

Wetenschappelijk onderzoek aanmoedigen

Wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en hogescholen naar hoogbegaafdheid en naar de pedagogische aanpak ervan wordt door Bekina gestimuleerd en opgevolgd. Daarnaast neemt de vereniging de begeleiding van studenten bij eindwerken over de thematiek ter harte. Bekina is weliswaar géén wetenschappelijk centrum dat zelf aan onderzoek doet.

Wegen op het beleid

Ook op het beleidsniveau blijft Bekina actief aandacht vragen voor hoogbegaafde kinderen en jongeren. Omdat ook zij recht hebben op voldoende kansen om hun talenten ten volle te kunnen ontwikkelen. In dat licht maakt Bekina ook deel uit van een internationaal netwerk van gelijkaardige verenigingen

 

 

 

Wat wij helaas niet voor u kunnen betekenen: Bekina kan géén individueel of juridisch advies verstrekken, noch cursussen sociale vaardigheden, psychologische begeleiding,… aanbieden. Daarvoor verwijzen we door naar gespecialiseerde centra.

 

Bekina heeft regelmatig contacten met ouderverenigingen voor hoogbegaafden uit andere Europese landen en is lid van:

  • ECHA: European Council for High Ability
  • EUROTALENT

Bekina vzw werd opgericht op 1 december 1985 B.S. 24 september 1986, identificatienummer 26354/86 Ondernemingsnummer: BE.0432.288.913 Hoofdzetel: Wildendries 6, 9404 Aspelare.