Naam van het spel: Denkdobbelen : Dobbel verrassende woordcombinaties om met kinderen te filosoferen en creatief te denken.

Aantal spelers: 2 tot 4 kleuters

Leeftijdscategorie: vanaf 4 jaar, voor thuis en in de klas.

Te verkrijgen: www.denkdobbelen.nl

Richtprijs: 24,95 euro

 

Materiaal:

Een stevig spelbord, 4 pionnen, 1 getallendobbelsteen, 1 whiteboard stift, verschillende wisdoekjes, 30 doorvraagkaarten.

Spelregels met verschillende spelmogelijkheden.

 

Organisatie:

Op het spelbord staan 4 wolken in verschillende vakjes, diverse figuren, pijlen die de richting aangeven en vraagtekens.

In elke wolk worden woorden op de volgende manier gelegd:

→ In de rode wolk: 2 keer de volgende 4 hulpwoorden: kunnen, mogen, moeten, willen. Deze woorden liggen vast.

→ In de blauwe wolk: zelfstandige naamwoorden: mensen, dieren, dingen, voedsel of fantasiewezens. De woorden worden in het meervoud genoteerd vb. juffen, olifanten, stoelen, hamburgers, reuzen, …

→ In de groene wolk: tijd- of plaatsbepalingen: vb. altijd, nooit, af en toe, nergens, in het bos, … 

→ In de gele wolk: werkwoorden, dingen die je kunt doen vb. lopen, springen, voetballen, …

Wanneer er in elke wolk (verschillende) woorden liggen, kan er gedobbeld worden en ontstaan er bijvoorbeeld vragen als:

Kunnen bomen in de lucht fietsen?

Mogen sterren nooit slapen?

De 4 pionnen worden op een willekeurig vak in de wolk geplaatst. Voor elke pion in de wolk wordt met de dobbelsteen gedobbeld. Elke pion verplaatst zich hetzelfde aantal vakjes als de ogen van de dobbelsteen weergeeft. De woorden waarop de pionnen terechtkomen, vormen zo de verschillende zinnen.

Na het stellen van de vraag, krijgen kinderen de tijd om te reageren.

Dit geeft ons de ruimte om creatief of filosoferend met kinderen bezig te zijn.

 

Bespreking:

Het spelbord bestaat uit stevig karton waarop met een stift voor whiteboard geschreven kan worden. De woorden kunnen bij een nieuwe ronde weggeveegd worden met de bijhorende doekjes. Met een vochtig doekje of een katoenen doek dat men even natmaakt, zal het bord langer netjes blijven.

De jongen die onderaan op het spelbord afgebeeld staat, maakt ons nieuwsgierig, evenals sommige afbeeldingen. Waarom rollen er dobbelstenen uit de koffiekan en geen koffie? Kan een spin breien? Het bord nodigt op die manier al uit om creatief of filosoferend met kleuters aan de slag te gaan. De 1ste keer dat dit spel gespeeld wordt, kan er bij kleuters zeker stil gestaan worden bij de creatieve opbouw van het spelbod. Oudere kinderen vinden dit eerder overbodig.

Er kunnen vragen gesteld worden bij de verschillende materialen. Waarom zit er een stift in? Waarom zijn er zo doekjes? Waar heb je dit nog gezien? Heb je dit al eens gebruikt? Heb je dit al iemand anders zien gebruiken? Waar en wanneer? Ook hier weer meer voor kleuters dan voor oudere kinderen.

Er kan aandacht besteed worden aan het soort spelbord. Lijkt dit spel op de spellen die we kennen? Heb je het al ergens gezien? Wat is verschillend? Wat is hetzelfde?

In de handleiding worden verschillende spelsuggesties aangereikt. Kinderen worden uitgenodigd om zowel thuis als op school op een speelse manier te filosoferen, redeneren, creatief te denken en fantaserend om te gaan met de dingen rondom hen. Kinderen ontwikkelen zo hun gespreks- en taalvaardigheid. In de klas kan het bord gebruikt worden bij de aanzet voor een kringgesprek, een taalactiviteit, een stelles of drama.

De doorvraagkaarten worden eerder bij oudere kinderen gebruikt, wat maakt dat dit spel een meegroeispel is en steeds opnieuw uitnodigt om gespeeld te worden.

Bij kleuters kan je als begeleider ondersteunend werken met tekeningen. De aandacht en concentratie kan hierdoor versterkt worden.

Eindbesluit:

Dit spel is voor onze doelgroep een meerwaarde omdat het inspeelt op datgene waar ze nood aan hebben en goed in zijn. We leren op een prettige, verantwoorde manier zinnen maken, met elkaar communiceren, nadenken over de wereld rondom ons. Het creatieve denkvermogen en de fantasie worden aangesproken.

→ Het spel is aantrekkelijk.

→ Het spel kan doorheen de hele basisschool gebruikt worden.

→ Er zijn verschillende spelvariaties.

→ Door het spel mee te spelen als leerkracht of opvoeder, word je creatief in het omgaan met de manier van communiceren met onze nét iets slimmere kleuters en kinderen.            Na een tijdje kan je een ervaren persoon worden in het stellen van degelijke filosofische vragen en heb je het bord niet meer nodig.

 

Werkgroep didactiek