Denksport Logikwis is bijzonder geschikt voor hoogbegaafde kinderen die zich door zowel taal als rekenen aangesproken voelen. Een sterk analyserend en redenerend vermogen is nodig om de raadsels te kunnen oplossen. Uitdaging verzekerd !