Boekjes van ongeveer 16 cm op 24 cm met telkens een 30-tal uitdagende logigrammen verdeeld over 64 pagina’s. Logigrammen zijn uitdagende problemen die dienen opgelost te worden met een minimum aan gegevens. Door de aanwijzingen te lezen, kan men van bepaalde combinaties 100% zeker zijn dat ze wel of niet bij elkaar horen. Daardoor kan je plussen en minnen in het logigramrooster plaatsen. Door een bijzonder sterk redeneringsvermogen kunnen twee of meer aanwijzingen samen ook leiden tot meer oplossingen in het rooster.

Denksport Logikwis is bijzonder geschikt voor hoogbegaafde kinderen die zich door zowel taal als rekenen aangesproken voelen. Een sterk analyserend en redenerend vermogen is nodig om de raadsels te kunnen oplossen.