Naam van het materiaal:      Filosofie voor kinderen .

                                                Wat is goed, wat is kwaad?                                     

Auteur en illustrator:             Tekst: Oscar Brenifer

                                                Illustraties: Clément Devaux

Leeftijdscategorie:                Vanaf 7 jaar

Uitgeverij:                               Davidsfonds Infodok

Uitgegeven:                            2019

Prijs:                                       15,99 euro

 

Inhoud:

In dit boek vind je 6 grote vragen over ‘Wat is goed, wat is kwaad?’. Het boek is bestemd voor kinderen die belangrijke vragen in hun hoofd hebben over deze thema’s maar ook over zichzelf, het leven en de wereld. De kinderen kunnen samen met hun ouders, een leerkracht of met gelijkgestemden nadenken en in dialoog gaan want kant-en-klare antwoorden vind je niet altijd. Advies over hoe bordspellen kunnen worden aangewend om het leren te bevorderen. Het boek is vormgegeven als een queeste doorheen de verschillende hoofdstukken, waarbij de lezer/speler kennis en vaardigheden opbouwt en brengt op die manier theorie over de educatieve dimensie van bordspellen over. Hierbij worden ook erg leuke illustraties gebruikt.

 

Over de auteur en de illustrator:

De auteur Oscar Brenifer is doctor in de filosofie. Hij geeft workshops over de hele wereld volgens de ‘socratische methode’. Socrates was een Grieks filosoof die voortdurend in dialoog ging met zijn leerlingen. Socrates doet eerst alsof hij de redenering van zijn gesprekspartner volgt, terwijl later blijkt dat hij het niet met hem eens is. Dit leidt tot het op de proef stellen van de opvattingen van zijn gesprekspartner.

De illustraties in het boek zijn prachtig! Ze passen perfect bij de inhoud van elk hoofdstukje. De illustrator Clément Devaux kleurde,toen hij nog een kind was, de ramen van de huisjes van het behangpapier op zijn kamer geel om ’s nachts minder alleen te zijn. Op school luisterde hij aandachtig terwijl hij voortdurend zat te tekenen. Later besloot hij om van zijn passie zijn werk te maken.

 

Opbouw:

Het boek is opgebouwd uit zes hoofdstukjes. Elk deel behandelt een filosofische vraag. Bij elke vraag wisselen reeds gegeven “Neen”-antwoorden af met “Ja-antwoorden. Bij beide horen telkens al een aantal nuancerende bedenkingen. Daarna volgt een korte tekst die ook verder kan geanalyseerd worden en inspeelt op waarden en normen.

1. Mag je stelen om te kunnen eten?

2. Moet je lief zijn voor anderen?

3. Moet je altijd gehoorzamen aan je ouders?

4. Moet je alles vertellen?

5. Moet je altijd kunnen doen wat je wilt?

6. Moet je anderen helpen?

 

Besluit:

Filosoferen met kinderen is kinderen leren zelfstandig en genuanceerd na te denken. Vanuit de verwondering over de vraag die soms raadselachtig en soms verrassend is stelt het kind eveneens zijn eigen manier van ‘zijn’ en ‘in de wereld staan’ in vraag. Elke vraag en elk mogelijk antwoord roepen immers weer nieuwe vragen en antwoorden op. Een vraag kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden en er moet ook niet altijd een definitief antwoord op een vraag zijn. Het kind leert dat het vormen van een mening niet altijd eenvoudig is. Het leert tevens verantwoordelijkheidszin ontwikkelen rond waarden en normen door steeds verder te nuanceren.

Het boek vormt zeker een meerwaarde voor hoogbegaafde kinderen omdat het inspeelt op hun gevoel voor rechtvaardigheid. Vanuit hun specifieke zijnsaspect en hun mogelijkheden om op een hoger niveau te denken, worden deze kinderen sterk uitgedaagd. Door naar elkaar te luisteren en samen na te denken kunnen ze zichzelf en de anderen stimuleren.

Het boek leent zich zeker ook tot differentiëren binnen een klascontext of in een groep met gelijkgestemden. Door naar elkaar te luisteren en samen na te denken ontwikkelen ze zichzelf en stimuleren ze anderen.

 

In de reeks ‘Filosoferen met kinderen’ bij uitgeverij Davidsfonds Infodok vind je ook :

‘Wat is geluk?’, ‘Wat voel ik?’ en ‘Wat is geweld?’

Deze boeken zijn opgebouwd volgens hetzelfde stramien als ‘Wat is goed, wat is kwaad?’