Naam van het materiaal: Ik leer lezen, speel- en leerkaarten

Uitgegeven door: Zuidnederlandse Uitgeverij N.V. Deltas

Leeftijdscategorie: 3de kleuterklas/ 1ste leerjaar

Te verkrijgen: Standaard boekhandel, grote speelgoedzaken, online

Richtprijs: 10,95 euro

 

Materiaal:

Een klein doosje van ongeveer 14 cm op 9 cm met daarin:

50 speel- en leerkaarten.

Uitlegboekje bij het spel en de kaarten.

 

Inhoud:

Beginnende lezertjes moeten veel oefenen! Met de aangeboden kaarten kunnen kinderen al spelend lezen.

Een aantal kaarten zijn met 1 stip onderaan gemarkeerd. Dit zijn de eenvoudigste opdrachten.

De kaarten die met 2 stippen gemarkeerd worden, zijn al wat moeilijker van niveau.

 

Bespreking:

Het spel bevat kaarten die met één of twee stippen gemarkeerd zijn.

De kaarten met 1 stip zijn uiterst geschikt voor beginnende lezertjes. Doordat de opdrachten gegeven worden met simpele woorden, kunnen de kinderen al gauw zelfstandig met de kaarten aan de slag. Er wordt gebruik gemaakt van AVI 1/ M3 niveau.

Opdrachten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Het zoeken naar het juiste woord bij een prent.
 • Het zoeken naar rijmwoorden.
 • Het zoeken van een woord dat tweemaal op de kaart staat.
 • Het zoeken naar woorden met een bepaalde klank.

De iets meer uitdagende opdrachten hierbij zijn:

 • Het zoeken van een woord dat niet past in een gegeven rij woorden. Hier kan je zeker de kinderen vragen naar het waarom…
 • Het zoeken van een woord dat niet op een gegeven afbeelding staat. Hierbij is de negatie een belangrijke uitdaging.
 • Leeropdrachten. Hierbij leren de kinderen iets over dieren of voorwerpen. Vb. Welke geluiden maken bepaalde dieren? De antwoorden kunnen bijdragen tot het leren: Vb. sist, blaat, huilt.

De kaarten met 2 stippen zijn duidelijk nog uitdagender. Opdrachten kunnen bestaan uit:

 • Zinnen aanvullen zodat die kloppen met de gegeven afbeelding.
 • Zinnen vormen met een aantal gegeven woorden. Bij het uittesten van dit spel viel het enorm op dat begaafde kinderen opmerken dat ze verschillende zinnen kunnen vormen met de gegeven zinsdelen. Vb. Bevestigende zinnen, vraagzinnen, …
 • Het zoeken van een zin die niet in een gegeven tekst thuishoort. Dit is de aanzet naar het begrijpend lezen! Bij begaafde kinderen viel het op dat de “niet passende zin” voor discussie vatbaar is. Dat komt door hun divergent denkvermogen. De ene zin past niet om een welbepaalde reden, maar een andere zin kan ook als niet passend ervaren worden. Dit opent voor opvoeder en kind mogelijk een boeiend gesprek. Tevens legt het kind zijn redenering uit.
 • Raadsels waarbij een voorwerp in verschillende korte zinnen beschreven wordt. De kinderen moeten het woord raden. Bij zulke opdrachten viel het op dat begaafde kinderen geneigd zijn om niet alle zinnen te lezen vooraleer zij het antwoord willen geven. Dit heeft te maken met het top-down denken. Van zodra ze menen het antwoord te kennen, vinden ze de rest van de opdracht “overbodig”. Dat mag uiteraard bij dit spel!
 • Opdrachten waarbij het logisch denkvermogen wordt aangesproken. Door het lezen van een aantal korte, eenvoudige zinnen, kan het kind een “vraagstukje” oplossen. Bij begaafde kinderen die bovendien ook wiskundig sterk zijn, vielen die kaartjes meest in de smaak.  

 

Besluit:

“Ik leer lezen” is geschikt materiaal voor beginnende lezertjes.

Zeker de opdrachten die met 1 stip gemarkeerd zijn, zijn haalbaar voor kleuters bij wie de interesse naar lezen groot is.

De opdrachten die met 2 stippen gemarkeerd zijn, zijn geschikt voor kleuters die eventueel al verder staan met het leesproces.

Die opdrachten zouden tevens kunnen ingeschakeld worden voor kinderen die bij de instap

van het eerste leerjaar al wat kunnen lezen.

Het speldoosje is door zijn klein formaat handig mee te nemen.

De opdrachten zijn zeker uitdagend genoeg voor beginnende lezers.

 

Werkgroep didactiek Bekina