Op 10 maart 2020 is prof. Mönks op 87-jarige leeftijd overleden in Nijmegen.

Samen met prof. Pieter Span (R.U. Utrecht) heeft hij in 1984 het eerste Nederlandse congres Hoogbegaafdheid georganiseerd.

Hij was jaren lang actief als bestuurslid en vice-president (1989-1993) van de Wereldraad voor hoogbegaafde en getalenteerde kinderen, die tweejaarlijks het wereldcongres organiseert.

In 1987 stond hij samen met prof. Span aan de wieg van ECHA (European Council for High Ability), de zeer succesvolle vereniging die de Europese initiatieven rond hoogbegaafdheid coördineert.

In 1988 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar voor het hoogbegaafde kind aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In Europa was dit de eerste universitaire leerstoel voor hoogbegaafdheid. Voordien was prof. Mönks verbonden aan dezelfde universiteit als hoogleraar Ontwikkelingspsychologie.
Hij was oprichter van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) in Nijmegen en Antwerpen.

Hij was voorzitter van het 9de Wereldcongres in Den Haag (1991) en fungeerde als keynote speaker op het 19de Wereldcongres in Praag (2011).

Internationaal had hij een onvoorstelbaar groot netwerk rond hoogbegaafdheid. Hij kende haast iedereen wereldwijd die in de sector actief was als leidinggevende en iedereen kende hem.

Op ons Bekina-congres op 15 oktober 2011 te Kortrijk was hij één van de meest opvallende deelnemers. Prof. Mönks had heel veel waardering voor het werk van Bekina in Vlaanderen.

Wij bieden zijn vrouw Irene onze diepgemeende gevoelens van deelneming aan en koesteren een grote dankbaarheid voor al het werk dat Franz heeft verzet in het belang van de hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten in Nederland en Vlaanderen.

Carl D’hondt, erevoorzitter Bekina vzw 15.03.2020