Titel

Outside the box

Auteur

Molly Potter

Uitgever

Abimo

Website

www.abimo.net

Kostprijs

€ 29,50

Inhoud

De 3 boekjes van ‘Outside the box’ bestaan respectievelijk voor 6-8 jaar, 8-9 jaar en 10-12 jaar. Elk boekje op A4-formaat telt 64 bladzijden.

De opdrachten mogen gekopieerd worden.

Bespreking

Meerwaarde

Door de opdrachten in de boekjes leren kinderen zaken anders te bekijken, ruimer te zien, meer oplossingen te vinden voor iets, … En laat ‘out of the box denken’ nu nét iets zijn wat (hoog)begaafde kinderen bijzonder graag doen!

Door ‘Outside the box’ leren kinderen omgaan met eigen ideeën en talenten en die van anderen.

Ze leren dat er niet één vaste oplossing bestaat om iets op te lossen. Zo leren ze ook elkaars ideeën en inbreng waarderen.

Kinderen krijgen de kans om samen over alle aangereikte oplossingen te spreken:

 “Hoe zie jij dat?”

“Wat was jouw inspiratiebron?”

  “Is jouw idee in werkelijkheid haalbaar? Waarom wel? Waarom niet?”

 Enzovoort.

Open opdrachten

  • Elke opdracht in de boekjes van ‘Outside the box’ is een open opdracht. De kinderen kunnen er naar hartenlust creatief en divergent denken!

Fantasie gebruiken is meer dan nodig.

  • Sommige opdrachten zijn moeilijker in hun omschrijving en uitvoering dan andere. Dat staat bovenaan aangeduid met een aantal sterren:

twee sterren = iets moeilijker

drie sterren = een moeilijke opdracht.

  • In elk boekje zijn er 4 soorten opdrachten:

Dingen ontwerpen

Creatief denken

Taal ontdekken

Problemen oplossen

  • Enkele voorbeelden van opdrachten:
  • Zet een magische machine in elkaar en bedenk wat die machine doet.
  • Bedenk een pijnloze val voor ‘doepels’.
  • Verzin informatie, schetsen en omschrijvingen voor de collectie van het museum van de Mozteken.
  • Bedenk en ontwerp een tiensterrenhotel voor kinderen.
  • Stel een ‘band’ samen en maak een promotieaffiche.

Zelfstandig werk

De opdrachten kunnen individueel of in kleine groepjes gemaakt worden.

Bovenaan elk blad voor de leerkracht staat vermeld hoeveel tijd de opdracht ongeveer in beslag zal nemen.

Bij de meeste opdrachten zal de leerkracht de activiteit inleiden. Dit geeft een aanzet tot nadenken en zorgt ervoor dat de leerlingen daarna duidelijk weten wat hen te doen staat.

Minimale begeleiding

Eens de leerlingen aan de slag zijn, is de hulp van de leerkracht minimaal. Dit geeft de kinderen de gelegenheid om hun eigen creativiteit en fantasie te gebruiken.

Samenhang

Elke opdracht in het boek is anders en benadert een ‘nieuwe creatieve uitdaging’.

Binnen één opdracht is de samenhang verzekerd.

Voldoende variatie

De opdrachten zijn onderling heel verschillend.

Er wordt telkens een nieuw onderwerp aangepakt.

Op de bladzijde voor de leerkracht staat bovendien onderaan steeds vermeld welke mogelijke uitbreidingen er bij het onderwerp nog mogelijk zijn. Die kunnen best wel pittig zijn en nemen uiteraard meer tijd in beslag dan aangegeven bovenaan het blad.

Bij de testgroep gebeurde het geregeld dat kinderen zelf uitbreidingsideeën aangaven.

Sommige onderwerpen groeiden dan spontaan uit naar een heus projectwerk.

 

Besluit

De boekjes van ‘Outside the box’ zijn bijzonder geschikt voor (hoog)begaafde kinderen die graag hun creatief en divergent denkvermogen gebruiken. De opdrachten zijn uitdagend en prikkelen de fantasie en de talenten van elk kind. De opdrachten leren hen anders naar iets te kijken en leert hen meerdere oplossingen te zien voor een bepaalde probleemstelling.

Bij de opdrachten van ‘Outside the box’ is het oké als je ruimer denkt dan gemiddeld. Iets wat (hoog)begaafde kinderen bijzonder graag doen!