Real Life Rekenen bestaat uit 3 werkboekjes voor vierde, 3 werkboekjes voor vijfde en 3 werkboekjes voor zesde leerjaar. Per werkboekje is er een antwoordenboek verkrijgbaar. De boekjes bieden diverse rekenproblemen aan die uit het dagelijks leven gegrepen zijn. De rekenboeken staan vol met moderne vraagstukken.

Real Life Rekenen zijn werkboeken met pittige rekenopdrachten die niet alleen uit het dagelijks leven gegrepen zijn, maar ook goed voorbereiden op vakken die in het secundair onderwijs gegeven worden. De opdrachten dienen eerst goed geanalyseerd te worden vooraleer men kan overgaan tot het échte rekenwerk.