Titel

Sherlock Honds en de Talloze Tafels

leeftijd

Vanaf 8 jaar

Auteur

Gemaakt door leerkrachten

Uitgever

Baeckens Books NV, Mechelen

Website

www.baeckensbooks.com

Kostprijs

€ 9,99

Inhoud

Sherlock Honds en de talloze tafels is een stevig kartonnen boekje op A4-formaat waarin kinderen samen met detective Sherlock Honds en zijn vriend dokter Katson heel wat rekenraadsels kunnen oplossen om op die manier aartsvijand Moriratty op te sporen.

Het boekje bevat een loupe in de vorm van een ‘speurbot’ waarmee kinderen de antwoorden kunnen controleren.

 

Bespreking

Meerwaarde

De oefeningen worden niet gewoon aangeboden, maar zijn allemaal onderdeel van het grote ‘speurwerk’ van Sherlock Honds en zijn vriend, dokter Katson. De rekenraadsels die moeten opgelost worden, spreken de kinderen zeker aan. De gekleurde illustraties maken het geheel nog aantrekkelijker.

 

Open opdrachten

Het boekje bevat enkel rekenopdrachten die naar 1 uitkomst leiden.

Open opdrachten komen weinig of niet voor.

De uitdagingen zijn wel te vinden in de verschillende niveaus doorheen de speurtocht:

 • Wanneer een kind alle oefeningen van het eenvoudigste niveau heeft opgelost, behaalt het een ‘bronzen’ medaille.
 • Na het maken van de iets moeilijker oefeningen, behaalt het kind een ‘zilveren’ medaille.
 • De nog iets moeilijker oefenen leveren het kind de ‘gouden’ medaille op.
 • De meest uitdagende oefeningen leveren een ‘platina’ medaille op.

Wel jammer dat de medailles niet op de een of andere manier effectief uit het boek kunnen gehaald worden (bijv. een sticker, een kartonnen medaille, …).

 

Zelfstandig werk

In het begin van het boek staat een tekst met uitleg over het speurwerk van Sherlock Honds en wat er verwacht wordt van het kind. Soms komen kinderen even uitleg vragen in verband met een opdracht of snappen  ze de betekinis van bepaalde woorden niet goed. De kinderen kunnen uitgedaagd worden om zelf die betekenis te gaan opzoeken (in woordenboeken, op pc, …)    

De meeste kinderen uit de testgroep konden vrij zelfstandig werken aan de opdrachten.                                                                                                                                 Zeker toe te juichen is het ‘speurbot’. Dit is een speciale loupe die kinderen over de grijze vakjes kunnen schuiven en waardoor de oplossing van een raadsel zichtbaar wordt. Dit vinden kinderen een fijne manier om hun eigen werk te controleren.

Jammer dat sommige antwoorden in de vorm van een woord of tekst niet duidelijk of maar half leesbaar zijn door de loupe…

Bij het oplossen van de raadsels is het handig als de kinderen over kladpapier beschikken om eventuele tussenstappen te kunnen noteren.

 

Minimale begeleiding

Als het boek in de klas wordt gebruikt, zal er toch af en toe enige begeleiding nodig zijn door de leerkracht.

Het boek kan wel nuttig ingezet worden in een plusklas of kangoeroeklas: daar is er sowieso een begeleider voor de opgegeven taken.

De rekenraadsels kunnen eventueel in groepjes opgelost worden.

Een goed idee is om de eerste twee niveaus van het boek te laten invullen samen met   klasgenootjes in de klas. Die niveaus zijn immers voor de meeste leerlingen haalbaar. Zo heeft ieder kind in de klas het gevoel een bijdrage te kunnen leveren aan het grote speurwerk van Sherlock Honds en zijn vriend.

De twee overige niveaus zijn voor de gemiddelde leerling te moeilijk op de leeftijd van 8 jaar.

 

Samenhang

Een structurele samenhang is er zeker in het boek. De rode draad is het oplossen van een groot raadsel samen met Sherlock Honds.

Soms bouwt het ene raadsel voort op het andere.

 

Voldoende variatie

 • De aangeboden raadsels zijn uitdagend en sluiten voldoende aan bij de leefwereld van de kinderen. Er is voldoende variatie in vorm en soort oefeningen.
 • Dit boek wordt aangeraden voor kinderen vanaf 8 jaar.
 • De rekenraadsels van de eerste twee niveaus werden door de testgroep als te gemakkelijk ervaren. Maar de volgende niveaus zijn dan wel uitdagend.
 • Af en toe vind je trucjes om bepaalde maaltafels makkelijker te memoriseren.
 • In het werkboek vindt je ook raadsels die met de maaltafel van 11 en 12 dienen opgelost te worden. Een mooie uitbreiding naast de reguliere leerstof die enkel de maaltafels tot 10 aanbiedt.

 

Besluit

 • De meeste kinderen zijn in staat om de eerste twee niveaus van raadsels van Sherlock Honds en zijn assistent dokter Katson, op te lossen.  
 • De raadsels van niveau ‘goud’ en ‘platina’ zijn uitdagender en gaan buiten de reguliere leerstof: de maaltafels van 11 en 12 worden gebruikt.
 • Daardoor is het boek, en meer bepaald de twee laatste niveaus, zeker geschikt voor (hoog)begaafde leerlingen die houden van een uitbreiding bij de gewone maaltafels.
 • De loupe voor zelfcontrole is een bijzonder leuk element doorheen de speurtocht.

 

Werkgroep didactiek Bekina