Het nieuwe boek over hoogbegaafdheid, geschreven door onze ere-voorzitter Carl D'Hondt en zijn vrouw Hilde Van Rossen is er (of zo goed als)!
 
Titel:  Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren.
Auteurs: Carl D'hondt  &  Hilde Van Rossen
Aantal pp. : 228 pp
Verkrijgbaar in de boekhandel: vanaf maart 2018
 
Het boek is uitgegeven bij Garant, Apeldoorn - Leuven /  ISBN  978-90-441-3593-0
 
 
Uit de inhoudstafel
 
Hoofdstuk 1  Misvattingen en mythes over hoogbegaafdheid
Hoofdstuk 2  Wat is hoogbegaafdheid wel?
Hoofdstuk 3  De balanstheorie van hoogbegaafdheid
Hoofdstuk 4  Bijzondere vraagstukken uit de gezinsopvoeding van hoogbegaafde kinderen
Hoofdstuk 5  Bijzondere vraagstukken uit het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen
 
 
In dit boek voor gevorderden in de thematiek hoogbegaafdheid geven de auteurs bijzondere aanwijzingen 
voor het succesvol opvoeden en onderwijzen van hoogbegaafde kinderen en jongeren.
Zij doorprikken heel wat misverstanden rond hoogbegaafdheid en proberen door te dringen tot de kern van de zaak.
 
Zij ontdekten daarbij dat hoogbegaafdheid veelal te maken heeft met het vinden van een goede balans tussen twee tegenstrijdige kenmerken. 
Deze balansproblemen raken niet alleen de hoogbegaafde persoon zelf, maar komen eveneens terug in het onderwijs en de opvoeding van deze kinderen.
 
Dit boek verschaft de lezer de theoretische achtergronden, die noodzakelijk zijn om hoogbegaafde kinderen of leerlingen succesvol te begeleiden. 
Bovendien worden honderden praktische tips gegeven die onmiddellijk toepasbaar zijn in de praktijk.
 
De auteurs hebben meer dan 30 jaar ervaring in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen/jongeren, 
hun ouders, leerkrachten en begeleiders.
Zij pleiten voor opvoeding tot zelfdiscipline en het creëren van open communicatie met deze kinderen.
Geheugeneconomie op school krijgt een extra accent.
 
Ook de uitgebreide bijlagen rond uitstelgedrag, zelfvertrouwen, perfectionisme, vlijt, zelfspraak en beloning verschaffen een bijzonder inzicht in deze kernthema’s van hoogbegaafdheid.
 
 
Carl D’hondt, orthopedagoog, is erevoorzitter van BEKINA vzw (Begaafde Kinderen en Adolescenten).
Hilde Van Rossen, master in de psychologie, was opleidingscoördinator aan de Hogeschool VIVES, voorheen Katho.