Titel

Uki - Speel je mee?

Een aanwijsboek met 35 spelletjes voor jou en je peuter

Auteur

Liesbeth Elseviers

Uitgever

Baeckens Books N.V. Mechelen

ISBN

978905924626 3

Leeftijd

Vanaf 18 maanden

Kostprijs

15,95 euro

Inhoud:

In dit boek neemt het hoofdpersonage Uki, een klein geel wezen, peuters en hun begeleiders mee op een actieve ontdekkingstocht. Uki is door heel wat peuters gekend van andere boeken en televisie.

 

Bespreking

Dit boek is geen alledaags aanwijsboek. Zoals de titel aangeeft, is het een boek dat peuters uitnodigt om op een speelse wijze met boeken en woorden om te gaan. Elk voorwerp in het boek nodigt uit tot het spelen van een spel met de begeleider en bouwt zo mee aan het vormen van sociale contacten tussen opvoeder en kind of, bij oudere peuters, tussen kinderen onderling.

Regelmatig wordt de peuter uitgenodigd om te proberen of hij iets ook kan. Lukt het nog niet, dan is het aan de begeleider om dit te aanvaarden en te waarderen: wat vandaag nog niet lukt, kan misschien morgen plots wel. Anderen hebben nog iets meer tijd nodig. Ook dat is geen probleem. De vriendelijke manier waarop kinderen uitgenodigd worden om mee te spelen overheerst in dit boek.

Meestal zul je merken dat peuters met een ontwikkelingsvoorsprong de verschillende begrippen snel in een nieuwe context kunnen toepassen. Dit voedt hun honger naar het ontdekken van de wereld rondom hen, een niet onbelangrijk gegeven.

Naast het aanwijzen en benoemen van allerlei voorwerpen (het ontdekken van de eerste woordjes) nodigt dit boek peuters en hun begeleider uit om actief iets met de vooropgestelde woorden te doen. Een woord of voorwerp nodigt op die manier uit tot het maken van verschillende geluiden, bewegingen, het zingen van liedjes, ontdekken van verschillende klanken, vormen en kleuren. De verschillende doelen worden ook in een speltip verklaard, bijv. Speltip 15: Samen liedjes zingen. Liedjes zingen voor je kindje is niet alleen heel leuk, het draagt ook bij tot de taalontwikkeling van je kind en bevordert de motorische ontwikkeling als je er gebaren bij maakt.

 

Heel typerend bij die tips is dat men stilstaat bij de leeftijdscategorie waarvoor dit boek bedoeld is, bijv. Speltip 17: één ballon kan voor uren speelplezier zorgen. Laat ongeveer een meter tussen jou en je kind en doe alsof die ruimte een rivier vol hapkrokodillen is. Daar mag de ballon dus niet invallen! Gooi de ballon over en weer naar elkaar en probeer hem in de lucht te houden. Is dit spelletje nog te moeilijk? Geen probleem! Gewoon een beetje achter een ballon aan kruipen vindt je kleintje ook heel leuk!

Hierbij kunnen we aangeven dat alles wat onze snelle peuters kunnen niet voor elke peuter even evident is. Dit kan een begin van kennismaking zijn met het besef dat jouw peuter misschien op motorisch vlak of op het vlak van begrijpen van opdrachten en fantasie een voorsprong heeft op zijn leeftijdsgenootjes.

Er wordt ook aan uitbreiding naar boven gedaan, met tips als laat je kind fruit snijden met een bot mes. Ook dit is een pittig detail. Vaak horen we onze peuters zeggen: “Ik kan dat ook!” Met een ‘bot’ mes kan het zeker en leert de peuter op technisch niveau heel wat bij.

Sterke peuters kunnen actief met dit boek aan de slag door dit boek samen te lezen en samen te beleven. Een taalsterke peuter kan zo komen tot het spelen van een rollenspel met zijn of haar knuffel. Hij of zij is dan de opvoeder en ‘leert’ de knuffel of pop kennismaken met de verschillende onderdelen in het boek. Luistert de knuffel even goed als het kind zelf of steekt hij/zij soms kattenkwaad uit? De peuter kan misschien ook eens de opdrachten aan mama, papa, oma, opa of aan een jonger broertje of zusje binnen het gezin geven.

Creatieve peuters en kleuters kunnen worden geïnspireerd tot het ontwikkelen van eigen spelvormen met de aangeboden woorden uit het boek, maar ook met andere (bijvoorbeeld eigen) voorwerpen.

Noot: Is dit voor jouw peuter geen evidentie, dan lijkt het ons belangrijk dat je als ouder of opvoeder op een creatieve manier je peuter leert omgaan met de meerwaarde die dit boek biedt.

 

Besluit

Ben jij ook benieuwd naar de creatieve talenten van jouw peuter? Dan kan dit boek een meerwaarde zijn bij het ontwikkelen van fantasie, sociale contacten, creatief denken, bewegen, ontdekken van klanken…

Het boek Uki - Speel je mee? kan een grote meerwaarde zijn voor peuters die reeds op heel jonge leeftijd een grote woordenschat bezitten.

 

Werkgroep didactiek Bekina