In deze bijdrage staan we stil bij de verschillen tussen kinderen met een normale ontplooiing en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dat leidt soms tot problemen die als leerkracht goed ingeschat en beoordeeld moeten worden. Empathie en het bieden van voldoende ontwikkelingskansen op het niveau van de peuter of kleuter is hierbij onontbeerlijk.

Kristin Stroobandt van de Werkgroep Didactiek van Bekina vzw reikt een aantal handvatten aan.