Voordracht rond faalangst

door Liv Boelens

20:00 - 22:15

LIV BOELENS is in 2006 aan de universiteit van Gent afgestudeerd als Master in de klinische psychologie en heeft zich aan de hand van cursussen en workshops verder gespecialiseerd in de ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie. Na haar afstuderen is zij gestart in een groepspraktijk. Daar deed ze ervaring op in diagnostiek en de begeleiding van kinderen en jongeren, en werkte ze samen in een multidisciplinaire omgeving met logopedisten en kinesisten.

Meer en meer werd haar de nood duidelijk naar onderzoek en begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren. In de opleiding aan de universiteit had ze hierover niets geleerd, maar de ervaring leerde haar dat dit een groep is die specifieke vragen en problemen kent. Ze specialiseerde zich hier verder in en in haar eigen praktijk zet ze deze kennis nog elke dag om in het bieden van ondersteuning.

Hoogbegaafdheid is vaak verbonden met perfectionisme en faalangst. Het gevoel meteen perfect te moeten zijn in alles wat ondernomen wordt, overheerst. De angst om fouten te maken is vaak verlammend en leidt in vele situaties tot vermijdingsgedrag of onderpresteren.

Tijdens deze lezing wil ze in eerste instantie ingaan op de manier waarop faalangst precies evolueert en zich in steeds meer situaties manifesteert. Daarna neemt ze ook de tijd om stil te staan bij hoe de omgeving hiermee kan omgaan. Op welke delen van het proces kunnen we invloed uitoefenen en hoe kunnen we perfectionisme ombuigen naar een sterkte?


Inschrijvingen:
Gratis voor betalende leden
10.00 € voor niet betalende leden
10.00 € voor niet-leden


Algemene info

Georganiseerd door
Oost-Vlaanderen
Voor leden van
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant, Brussel & Limburg
West-Vlaanderen
Wanneer
maandag 15 november 2021 van 20:00 - 22:15
Soort activiteit
Voor ouders
Voor tieners
Locatie