Voorstelling van het project TALENT

TALENT is leren, motivatie en welzijn van getalenteerde leerlingen bevorderen door aangepast onderwijs en zorg.

20:00 - 22:00

Op 13 maart komt de heer Stijn Smeets, valorisatie-coördinator van het project TALENT van de Expertisecel Begaafdheid aan de KU Leuven, het project TALENT voorstellen.
Het doel van project TALENT is leren, motivatie en welzijn van getalenteerde leerlingen bevorderen door hen aangepast onderwijs en zorg te bieden. Project TALENT doet dit door het opleiden en ondersteunen van leerkrachten en begeleiders. De doelen van project TALENT, opgesteld in nauw overleg met al onze valorisatie-partners, zijn:
1. Bewustzijn creëren over de diverse onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van getalenteerde studenten bij leerkrachten, begeleiders, en ouders.
2. Ondersteunen van professionelen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden om getalenteerde studenten te identificeren en te onderwijzen/begeleiden/op te voeden.
3. Samenbrengen en samenwerking mogelijk maken tussen alle belanghebbenden (leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders, schooldirecteurs, lerarenopleidingen, onderwijskoepels en CLB’s)
Project TALENT zet in op het gebruik van de bestaande structuren (onderwijskoepels, CLB’s) om met een minimum aan extra kosten (online platform, collaborative online environment) een maximum aantal belanghebbenden te bereiken (alle onderwijskoepels, alle scholen, alle CLB’s, alle lerarenopleidingen). Het project werd uitgewerkt in samenwerking met alle onderwijskoepels, CLB-koepels en Prodia, 3 lerarenopleidingen (UCLL, Artevelde Hogeschool, Karel de Grote Hogeschool), 3 universiteiten (KULeuven, UGent, UA) en de oudervereniging Bekina.
 
Mijnheer Smeets wil graag het project TALENT voorstellen en van ouders horen hoe – in hun droomscenario’s - dit project vorm zou krijgen. Op die manier krijgt hij een goed beeld op de ondersteuningsbehoefte van ouders. Als jullie hier al op voorhand over na willen denken, dan zou hij dat sterk appreciëren! Het is ook prima als jullie tijdens de bijeenkomst jullie ideeën delen.
 
Locatie: --Suenenszaal-- in het Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen
 
Voor betalende leden is deze activiteit gratis, voor niet-(betalende-)leden vragen wij een bijdrage van €10,00.
Graag tot dan!
De regiobesturen van Bekina Antwerpen en Bekina Vlaams-Brabant, Brussel en Limburg


Inschrijvingen:
Gratis voor betalende leden
10.00 € voor niet betalende leden
10.00 € voor niet-leden


Algemene info

Georganiseerd door
Antwerpen
Voor leden van
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant, Brussel & Limburg
West-Vlaanderen
Wanneer
dinsdag 13 maart 2018 van 20:00 - 22:00
Soort activiteit
Voor ouders
Locatie