Workshop Positieve discipline

door Hoogbloeier

20:00 - 22:00

Hoogbegaafde kinderen vragen om een ander soort van opvoeding…
Moeten we nu strenger of minder streng worden? Moeten we straffen of net niet? Wat doen we met regels die geschonden worden? De ene methode zegt zus, de andere zo. 
Daarbij komt nog dat je als ouder van een hoogbegaafd kind al vaak het gevoel hebt dat je het gedrag van je kind moet gaan verantwoorden bij de omgeving (school, familie, vrienden).

Jane Nelsen heeft met haar "positive discipline" een manier van opvoeden omschreven die goed aansluit bij waar hoogbegaafde kinderen nood aan hebben. Met nadruk op respect en oog hebben voor oplossingen schetst ze een heel positieve aanpak van problemen die ruimer is dan enkel de gezinssituatie. Het gaat om een manier van omgaan met kinderen (en mensen in het algemeen) die hen helpt om zich te ontwikkelen tot een verantwoordelijk individu dat fouten kan en mag maken en weet dat het hieruit kan leren.
Doel is om aan het eind van deze workshop te weten wat positive discipline is, hoe je kan achterhalen wat de onderliggende reden is van fout gedrag en een eerste aanzet te krijgen naar hoe hier dan mee om te gaan. Er wordt gewerkt vanuit de eigen ervaringen. Jullie leren van elkaar wat werkt en niet werkt en Hoogbloeier biedt jullie hun expertise aan om geheel theoretisch te onderbouwen.

Leden: gratis
Niet-leden: €8,-


Algemene info

Georganiseerd door
Oost-Vlaanderen
Voor leden van
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant, Brussel & Limburg
West-Vlaanderen
Wanneer
maandag 14 maart 2016 van 20:00 - 22:00
Soort activiteit
Voor ouders
Locatie