UITGESTELD NAAR NAJAAR 2018 - Spraakmaker Nederlands en Praktijkvoorbeeld Hoogbegaafdenbeleid

20:00 - 23:00

Tijdens deze avond komen volgende 2 onderwerpen aan bod:
In  het eerste deel gaat het om concreet en praktisch differentiatiemateriaal voor meer- en hoogbegaafde leerlingen secundair onderwijs: Spraakmaker Nederlands. Annie De Pauw en Patrick Maroye, auteurs, komen het boek voorstellen. De bedoeling is te zorgen voor leerplangebonden verdiepings- en uitbreidingsmateriaal. Omdat er momenteel nog geen differentiatiemateriaal voor meer- en hoogbegaafden in het secundair onderwijs voorhanden is, en zeker nu in het M-decreet inclusief onderwijs de eerste optie is, wilden de auteurs de vraag naar dit soort materiaal beantwoorden.
Na de pauze zal Evelien Lust, leerkracht ASO, de ervaringen die haar middelbare school heeft opgedaan bij het opzetten van een HB-beleid, delen. Verleden schooljaar coachte ze twee leerlingen bij een proefproject. Ann, een leerling van de eerste graad kreeg de kans om een paar lesuren per week te besteden aan een eigen, zelfgekozen project. Sophie, een leerling van de derde graad, verwerkte een paar vakken zelfstandig. Het werd een boeiende zoektocht voor alle partijen. Evelien wil u een inkijk gunnen in het proces, de sterktes en de zwaktes, de kansen en de vragen.
 


Inschrijvingen:
Gratis voor betalende leden
10.00 € voor niet betalende leden
10.00 € voor niet-leden

De inschrijfperiode is voorbij.


Algemene info

Georganiseerd door
Antwerpen
Voor leden van
Antwerpen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant, Brussel & Limburg
West-Vlaanderen
Wanneer
dinsdag 17 april 2018 van 20:00 - 23:00
Soort activiteit
Voor ouders
Locatie