hoogbegaafd

Bespreking Azul als gezelschapsspel voor hoogbegaafde kinderen

Titel                                      Azul

Spelontwerp                         Michael Kiesling

Illustrator                              Chris Quilliams

Ontwikkeld door                   Plan B Games Inc.

Uitgevers                              Sophie Gravel, Viktor Kobilke

Aantal spelers                      2 - 4 spelers

Speelduur                            Ongeveer 40 minuten

leeftijd                                   8+

Website                                info@nextmovegames.com, www.nextmovegames.com

 

Richtprijs                             36,99 euro en meer

 

Inhoud:

 • 100 harstegels
 • 4 speelborden
 • 9 fabrieksschijven
 • 4 scorestenen
 • 1 startspelerfiche
 • 1 linnen zakje
 • spelregels

Bespreking:

Doel van het spel: wie de meeste punten scoort is de winnaar. Het spel eindigt na de ronde waarin tenminste één speler een horizontale lijn van 5 opeenvolgende tegels op zijn muur maakt.

Spelverloop:

Het spel verloopt in verschillende fases:

A: Fabrieksaanbod: De speler kiest of hij alle tegels van eenzelfde kleur van één van de fabrieksschijven neemt of dat hij alle tegels van dezelfde kleur van het midden van de tafel neemt. Als hij de eerste speler is die van het midden van de tafel tegels neemt, neemt hij ook de startsteen. Deze geeft hem het voordeel dat hij tijdens de volgende ronde eerst mag beginnen, maar geeft hem tegelijkertijd het nadeel dat hij een strafpunt heeft. Hij legt deze tegel onderaan op de vloerlijn.

De tegels die de spelers nemen, worden op de patronenlijn gelegd van rechts naar links. De spelers proberen om een even aantal stenen te verzamelen op de verschillende patroonlijnen waarbij ze slechts één kleur per lijn mogen verzamelen. Neem je te veel tegels, dan worden deze op de vloerlijn gelegd waardoor ze opnieuw voor minpunten zorgen.  De fase eindigt wanneer alle tegels van de tafel en de fabrieksschijven opgebruikt zijn.

B. Muurbekleding:

In deze fase verplaatst elke speler zijn verzamelde tegels van de verschillende patroonlijnen naar de muur. Hij mag hierbij slechts één tegel van een volledige rij van dezelfde kleur in dezelfde rij op de muur leggen. Op elke horizontale en verticale lijn op de muur kunnen enkel verschillende tegels gelegd worden zoals aangegeven op het spelbord. De overige tegels worden op de vloerlijn gelegd en zorgen ook hier weer voor minpunten. In de volgende ronde blijven de tegels van onvolledige rijen liggen. De spelers kunnen op die manier tegels verzamelen om hun rij te vervolledigen.

Bij het leggen van de tegels worden punten als volgt gescoord:

1 punt voor elke losse tegel die je kan leggen.

Leg je de tegel aan een andere tegel, dan kan je meerdere punten scoren: tel de totale groep tegels per rij waar hij aansluit alsook het totale aantal tegels dat hij verticaal raakt. Dit wordt duidelijk weergegeven in de spelregels.

Nu heb je het totaal aantal positieve punten. Hiervan wordt het aantal minpunten van het aantal tegels op de vloerlijn afgetrokken. Elke speler plaatst nu op zijn eigen spelbord zijn verworven score.

C. Voorbereiding van de volgende ronde:

De tegels van de vloerlijn worden in het deksel van de doos of aan de kant gelegd. Deze komen pas opnieuw in het spel nadat alle tegels uit de zak opgebruikt zijn.

De speler die de startspelerfiche genomen heeft, legt nu op elk fabrieksschijf 4 tegels. Er kunnen opnieuw tegels verzameld worden zoals in de ronde “fabrieksaanbod”. Er worden verschillende rondes gespeeld tot 1 speler een volledige horizontale lijn op zijn muur verzameld heeft. Er kunnen extra punten verzameld worden zoals aangegeven in de spelregels.

 

Criteria:

Dit spel bevat een aantal inhoudelijke criteria die zeker voldoen bij het spelen van een spel met hoogbegaafden.

 • Het spel nodigt in min of meerdere mate uit tot initiatief: bij de eerste spelervaring kan iemand de taak op zich nemen om de spelregels door te nemen en uit te leggen aan de anderen.
 • Het spel daagt uit tot het bedenken van strategieën en oplossingen.
 • Het spel heeft een zekere moeilijkheidsgraad: het bevat verschillende elementen en factoren waarmee men rekening moet houden om te kunnen winnen. Het is complex en toch heeft het een beperkte spelduur, wat maakt dat het leuk blijft om te spelen. De 2 spelvarianten zorgen voor differentiatie: je speelt met de voorgestelde muur of met de achterkant waarbij je een volledig blanco kaart hebt en je zelf alles kan bepalen.
 • Het spel kan onverwachte wendingen nemen waardoor het de aandacht prikkelt en de spelers aanzet tot het bedenken van nieuwe strategieën. Het nemen van tegels heeft een impact op je eigen spel maar ook dat van je medespelers en omgekeerd. Dit maakt dat je elkaar kan dwarsbomen of kan samenspelen om het een andere speler moeilijker te maken zodat hij net niet kan winnen. Op die manier kan het spel plots een andere wending krijgen.
 • Het spel kan de eerste keer heel eenvoudig verlopen. Ervaren spelers zullen snel een diepere, moeilijkere wending aan het spel geven. Dit zorgt ervoor dat het spel afhankelijk van de spelers intenser of gewoner ervaren kan worden, niet voorspelbaar of eentonig is.
 • Het spel bezit verschillende sociale aspecten: het lokt interactie uit, stimuleert sociale contacten en geeft gelegenheden om de andere te slim af te zijn.

Dit spel bevat een aantal externe criteria die een meerwaarde zijn voor het spelen van een spel met hoogbegaafden.

 • Het spel is gemaakt uit duurzaam en veilig materiaal, is handig in gebruik, gemakkelijk op te bergen. Het oogt heel mooi, er is nagedacht over de uitvoering naar kleur, eenvoud en toch gedetailleerd. De zin om te spelen wordt hierdoor aangewakkerd.
 • Het spel is aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen.
 • Eens je het spel kent, kunnen we vermelden dat de spelregels duidelijk, eenduidig geformuleerd zijn en geen discussie uitlokken. Wie veel ervaring heeft met het spelen van dergelijke spellen, heeft geen moeite met het ontleden van de spelregels. De verschillende spelregels worden visueel duidelijk weergegeven. Lukt het je toch niet om alles van de eerste keer te begrijpen, dan kan je op YouTube eenvoudige filmpjes raadplegen. Omdat de spelregels eenvoudig zijn, kan het makkelijk uitgelegd worden aan nieuwe spelers.

 

Besluit:

Mits enige kennis en ervaring bij het spelen van deze spellen, is dit een spel waarbij we kinderen kunnen inspireren tot het spelen van het spel. Het spel oogt mooi, is aanlokkelijk, wordt gespeeld binnen een aanvaardbare tijdsspanne. Voor wie geïnspireerd is en zich wil verdiepen in deze spelvorm creëerde de auteur ook volgende spellen. Enkel kleine aanpassingen binnen de spelregels zorgen voor een andere wending in de spellen.

 

Afbeelding met tekst</p>
<p>Automatisch gegenereerde beschrijving 

Dag Jules! Verrijkingsbundel

Titel          Dag Jules! Themamap 3 Verrijkingsbundel (Deze hoort bij de nieuwe Dag Jules! Uitgave 2012)

Auteur      Ann Weyn

Uitgever   Uitgeverij Zwijsen België

Website    www.uitgeverijzwijsen.be

Kostprijs   207 euro - Speciale prijs bij aankoop van de 3 verrijkingsbundels.

 

Inhoud

De verrijkingsbundels “Dag Jules! Themamap 1 – 2 – 3” zijn een aanvulling op “Dag Jules!” uitgave 2012. Ze bevatten een rijk aanbod aan uitgewerkte ideeën om sterkere peuters/kleuters uit te dagen. Daar ze een aanvulling zijn, zijn ze dus niet afzonderlijk te gebruiken.

Elke themamap bestaat uit:

 • een algemene toelichting,
 • per thema uitgewerkte verrijkingstips met bijbehorende kopieerbladen,
 • algemene kopieerbladen.

 

Bespreking

In de algemene toelichting neemt de auteur de tijd om uit te leggen wat de meerwaarde is van het toepassen van coöperatieve werkvormen in de kleuterklas. De argumentatie wordt wetenschappelijk onderbouwd door gebruik te maken van bronnen waarop zij zich baseert. Het zijn dus niet zomaar hulpmiddelen die lukraak aangehaald worden.

Wij kunnen achter deze coöperatieve werkvormen staan voor getalenteerde peuters en kleuters. Zij kunnen door deze werkvormen extra worden uitgedaagd.

 

De auteur legt de nadruk op de essentiële componenten van coöperatief leren waarbij naast het cognitieve ook sociale doelen aan bod komen:

 • Positieve wederzijdse afhankelijkheid
 • Individuele verantwoordelijkheid
 • Samenwerkingsvaardigheden
 • Evaluatie van het groepsproces

 

De auteur geeft haalbare en bruikbare tips voor leerkrachten, zodat zij op een positieve manier kunnen terugblikken op een geslaagde activiteit.

 • Opdracht duidelijk uitleggen + verwachtingen verwoorden.
 • Manier van met elkaar praten.
 • Rolverdeling.
 • Tijdens de opdracht bewaakt de leerkracht het proces door structuur te geven, directe interactie te stimuleren en de kinderen te begeleiden en observeren.
 • Na de opdracht volgt een evaluatie met de kinderen rond het groepsproces: “Wat ging goed?  Wat kan beter?”

De nadruk ligt op het groepsproces, waardoor sterke peuters en kleuters zich niet geviseerd voelen. We weten immers dat niet elke pientere peuter/kleuter ervan houdt om in de belangstelling te staan.

 

Voor de peuters en kleuters zijn er 4 ondersteunende prenten gemaakt waardoor ze makkelijk herkennen waar de focus ligt bij de aangeboden coöperatieve werkvorm.

 • Maatjespraat – groepspraat: met de nadruk op talige aspecten: bespreken, uitwisselen, discussiëren, mening vormen, …
 • Maatjeswerk – groepswerk: tijdens doe-activiteiten ligt de nadruk op creëren, construeren, onderzoeken en een probleem oplossen.

 

Meerwaarde

De materie is prikkelend en verrijkend omdat ze meebouwt aan de totale ontwikkeling van elk individu en extra impulsen biedt aan pientere peuters en kleuters. De manier van werken heeft zeker een meerwaarde en heeft aandacht voor de verschillende talenten van elk kind.

Door in groep te reflecteren, leren kinderen de capaciteiten van zichzelf en anderen kennen, leren ze hulp vragen, openstaan voor de noden van anderen, ontdekken ze zelf waar ze goed in zijn, maar ook wat nog anders of beter kan.

Binnen een gekozen thema worden rijke alternatieven aangeboden. Dit biedt mogelijkheden om niet in herhaling te vallen wanneer een kleuter van de 1e kleuterklas dit thema vorig jaar in de peuterklas al behandeld heeft. Hopelijk maakt men hierbij niet de fout dat een peuter bepaalde activiteiten “nog niet mag doen” omdat hij/zij zich anders zal vervelen in de 1e kleuterklas. Ook dan kan eenzelfde activiteit met deze werkvorm een heel andere betekenis of uitvoering krijgen voor de kleuter. Kan hij/zij zichzelf vergelijken met hoe het vorig jaar ging? Was het toen nog moeilijk? Lukt het nu beter? Of was het misschien nog niet uitdagend genoeg? Hoe zou je het voor jezelf uitdagender kunnen maken?

Deze manier van werken nodigt peuter- en kleuterleerkrachten uit om te werken rond verbreding, verdieping en verrijking. Herhaling kan ervaren worden als versterking van het eigen zelfbeeld. Ontdekken en actief leren wordt bevorderd en creatief denken wordt regelmatig aangesproken.

 

Open opdrachten

Tijdens het werken met deze verrijkingsbundel is er mogelijkheid tot divergent denken, is er ruimte voor eigen inbreng van de peuters/kleuters en worden ze uitgedaagd tot het vinden van oplossingen. Het probleemoplossend en creatief denken wordt zeker aangesproken. Door aandacht te besteden aan evaluatie rond het groepsproces kan de leerkracht aandacht besteden aan positieve zaken en mogelijke verdiepingen bij een volgende activiteit.

 

Zelfstandig werk en minimale begeleiding

Het materiaal is zowel voor de leerkracht als voor de peuters/kleuters overzichtelijk, herkenbaar en zelfstandig te gebruiken, al dan niet met de nodige instructie.

De verrijkingsbundel kan zowel klassikaal, in kleine groepjes als in de zorg gebruikt worden.

Na het klassikaal of in groep uitvoeren van de opdrachten kunnen verschillende activiteiten zelfstandig herhaald worden in de desbetreffende hoek(en). Benieuwd naar hoe de kleuters zelfstandig een opgedane ervaring verwerken? Ontdekken ze zelf verrijkende ideeën voor zichzelf en hun leeftijds- of ontwikkelingsgenootjes?

Het is belangrijk om de inleidende bundel grondig door te nemen om spontaan aan de slag te gaan met de verrijkingsbundels per thema. Eens men het concept kent, is er niet veel voorbereiding voor de leerkracht nodig.

We denken dat het voor het welslagen van een activiteit belangrijk is om voor elke activiteit stil te staan bij het doel dat je wil bereiken en dit duidelijk te communiceren naar de peuters/kleuters.  Door hiervoor tijd te maken, ontdekken kinderen wat er van hen verwacht wordt.

Door de coöperatieve werkvorm is er vaak samenwerking tussen de kinderen onderling mogelijk, wat bijdraagt tot het verwerven van sociale en communicatieve vaardigheden.

De kopieerbladen bevatten duidelijke prenten met een duidelijk herkenbaar teken voor ondersteuning van verschillende woordbetekenissen.

De verschillende opdrachten worden uitdagend aangebracht met nadruk op “beleven” en “actief deelnemen” en houden rekening met het ontwikkelingsniveau van elke kleuter. De verschillende opdrachten kunnen zowel met ontwikkelingsgelijken als met divergente ontwikkelingsgroepen uitgevoerd worden. Wanneer je een verschil maakt in de groepssamenstelling afhankelijk van het doel, zal je merken dat eenzelfde activiteit met een gemengde ontwikkelingsgroep een andere wending krijgt dan wanneer je enkel taalsterke peuters/kleuters in de groep hebt. Wanneer je deze activiteit met een groep taalsterke kinderen doet, kunnen ze zich echt uitleven, elkaars taalvaardigheid ontdekken en elkaar stimuleren bij het uitbreiden van woordenschat, zinsconstructie, gevoelsuitdrukkingen, communicatie met elkaar enz. Taal wordt in deze methode extra ingezet als middel om zich mondeling te uiten. Een duidelijk aangeven van de activiteit en een duidelijke bewustwording dragen bij tot duidelijke communicatie en vermijden zo verwarring en misverstanden. Dit kan al op heel jonge leeftijd aangeleerd worden en we kunnen het belang ervan alleen maar benadrukken.

 

Samenhang

Binnen dit pakket is er aandacht besteed aan een structurele opbouw, aan herkenningssymbolen zowel voor leerkrachten als voor peuters/kleuters. Doorheen het ganse pakket ontdekken we een rode draad die zich verderzet in de volgende paketten “Dag Loeloe!” voor de 2e kleuterklas en “Dag Pompom!” voor de 3e kleuterklas. Die doorgaande lijn wordt doorgetrokken in de paketten van de lagere school. Wat als succesvol ervaren wordt in de kleuterschool draagt op die manier bij tot het sociaal welbevinden van kinderen in de lagere school.

Dit kunnen we alleen maar aanmoedigen en waarderen.

 

Besluit

Bij de verschillende activiteiten in de verrijkingsbundel wordt gebruikt gemaakt van de coöperatieve werkvormen “maatjespraat – groepspraat” en “maatjeswerk – groepswerk”.

Het lijkt ons vanzelfsprekend dat, mits de juiste begeleiding en de juiste feeling van de leerkracht, peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong tijdens “maatjespraat – groepspraat” sterk uitgedaagd kunnen worden om op een constructieve manier in discussie met iemand te gaan, ideeën uit te wisselen, op een aanvaardbare manier op te komen voor hun mening, … 

Experten beamen dat het belangrijk is om al op jonge leeftijd te leren omgaan met verschillende gevoelens, belevenissen, situaties. Tevens wordt door hen ook benadrukt dat het belangrijk is om cognitief sterke peuters/ kleuters op een speelse en creative manier uit te dagen zodat zij op die manier leren omgaan met hun eigen mogelijkheden en beperkingen.

Tijdens het werken met “maatjeswerk – groepswerk” kunnen we zeker beamen dat cognitief sterke kinderen dit graag doen en dat dit hen gemotiveerd en betrokken zal houden bij dergelijke activiteiten.

Deze verrijkingsbundel(s) kunnen we sterk aanraden om met sterke peuters en kleuters aan de slag te gaan.

 

Werkgroep didactiek Bekina

 

  

Bespreking Pandemie - coöperatief spel

Titel

Pandemie

Spelontwerp

Matt Leacock

Tekeningen

Chris Quilliams

Uitgever

Z-Man games; 2012

Leeftijd

13+

Hoogbegaafden vanaf 9 jaar

Aantal spelers

2 – 4 spelers

Spelduur

45 – 60 minuten

Soort spel

Coöperatief spel waarbij je samen wint of verliest

Website

www.smangames.com / Info@zmangames.com

Instructievideo voor Pandemie vind je op: www.zmangames.com / pandemic-online-rules.html

Richtprijs

33,40 euro

 

Inhoud:

Pandemie is een spel dat je in de huidige coronatijd heel goed laat ontdekken hoe een virus zich razendsnel kan verspreiden, welke impact het heeft op de bevolking en welke deskundigen en interventies kunnen helpen om de verschillende virussen en de pandemie in te dijken en te overwinnen. 

Het is een coöperatief spel waarbij je “samen” wint of verliest en waarbij “samen vooruitdenken en redeneren” centraal staan met als doel een medicijn te ontwikkelen tegen de 4 actieve virussen.

 

Het spel bestaat uit:

 • Duidelijke geïllustreerde spelregels
 • 7 Identiteitskaarten,1 voor elke speler. Deze kaart bepaalt de rol van de speler met zijn specifieke expertise die benut moet worden om de kansen van het team op het ontwikkelen van een medicijn te vergroten.
 • 7 Pionnen.In dezelfde kleur als de Identiteitskaarten.
 • 59 Spelerskaarten:48 stadskaarten, 6 Epidemiekaarten en 5 Gebeurteniskaarten
 • 4 Overzichtskaarten,1 voor elke deelnemende speler, waarop de verschillende acties samengevat genoteerd staan 48 Infectiekaarten
 • 96 Ziekteblokjes in de kleuren rood, geel, zwart en blauw (24 van elke kleur)
 • 4 Medicijnmarkers: in de kleuren rood, geel, zwart en blauw en op elke achterkant een symbool dat aanduidt dat     het virus uitgeroeid is.
 • 6 Onderzoeksstations
 • 1 Spelbord

 

Eens het spel gekend is, is een minimale voorbereiding nodig om het spel klaar te leggen.

 

Spelverloop: Elke beurt is verdeeld in 3 stappen.

1. Voer 4 acties uit, waarbij je kiest uit:

            Bewegingsacties: Door te bewegen kan je je verplaatsen van de ene stad naar de andere. Dit kan je doen door te kiezen of je je verplaatst door

            a) Rijden/veerboot: verplaats je pion naar een stad die via een witte lijn verbonden is met je locatie.

            b) Directe vlucht: leg een stadskaart af om rechtstreeks naar deze stad te kunnen gaan

            c) Chartervlucht: leg de kaart van je locatie af om naar om het even welke stad te gaan.

            d) Shuttle: verplaats je pion van het ene onderzoeksstation naar het andere.

            Andere acties:

            a) Bouw een onderzoeksstation

            b) Behandel een ziekte

            c) Deel kennis

            d) Ontdek een medicijn

2. Trek 2 spelerskaarten waarvan je er maximaal 7 in je hand mag hebben. Heb je er meerdere, dan moet je deze die teveel zijn afleggen. Je houdt de stads- of gebeurteniskaarten waarvan je denkt dat je ze nog kan gebruiken bij, de andere leg je op de aflegstapel. Trek je een epidemiekaart, dan moet je de epidemie uitvoeren door op een bepaalde manier ziekteblokjes op de stadsdelen te leggen.

3. Infecteer de steden: hiervoor dien je ook ziekteblokjes op de desbetreffende stadsdelen te leggen.

 

Bij het uitvoeren van de verschillende fasen tijdens je spelbeurt zijn er nog enkele pittige details, waarvoor we verwijzen naar het spel zelf.

 

 1. Inhoudelijke criteria
 1. Individueel:
 • Het spel daagt uit tot initiatief nemen.
 • Het spel daagt uit tot het samen bedenken van strategieën en oplossingen.
 • Het spel heeft een hoge moeilijkheidsgraad: het bevat verschillende elementen en factoren waarmee men rekening moet houden om te kunnen winnen.                              
 • Het spel kan onverwachte wendingen nemen: dit prikkelt de aandacht en zet aan tot het bedenken van nieuwe strategieën.
 • Het spel kan eenvoudig beginnen maar kan snel tot een hoger niveau komen.
 • Het spel sluit aan bij de leefwereld van de kinderen.
 • Het spel is niet voorspelbaar of eentonig. Door de verschillende identiteiten heeft het spel ook steeds verschillende mogelijkheden om te komen tot oplossingen en teamwork.
 • Het spel daagt uit tot snel inzicht, een snelle reactie of doorzicht.
 • Er is een duidelijk begin en einde, een duidelijke winnaar en verliezer (ofwel winnen de spelers, ofwel de virussen!). Het blijft niet eindeloos duren. Eens de spelregels gekend zijn heeft dit spel een aanvaardbare speltijd, wat het aangenaam maakt en ervoor zorgt dat het niet gaat vervelen.
 1. Spellen met twee of meer:
 • Het spel bezit verschillende sociale aspecten: het lokt interactie uit, stimuleert sociale contacten door overleg, het nemen van beslissingen gebeurt door de speler die aan de beurt is. Hij/zij beslist welke actie hij/zij uiteindelijk zal ondernemen.
 • Er is een duidelijk begin en einde, een duidelijke winnaar en verliezer. Als team win of verlies je tegen het spel.

 

 1. Externe criteria:
 • Het spel is gemaakt uit duurzaam en veilig materiaal.
 • Het spel is aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd en de interesse van kinderen die zich graag bezighouden met deze problematiek.
 • Het spel is handig in gebruik en makkelijk op te bergen.
 • De spelregels zijn duidelijk en eenduidig geformuleerd. Ze lokken geen discussie uit.
 • Aantrekkelijke presentatie waardoor de zin om te spelen wordt aangewakkerd.
 • De prijs is in verhouding met de kwaliteit.

 

Besluit:

Pandemie is een spel dat kinderen en volwassenen zeker zal aanspreken. De verschillende identiteiten, elk op zich met hun eigen kennis en voordelen, zorgen ervoor dat bij het spelen van dit spel steeds een ander spelverloop mogelijk is.

 

Werkgroep didactiek Bekina 

Bespreking Makedo cardboard construction door de Werkgroep Didactiek

Titel

Makedo cardboard construction

Leeftijdscategorie

Vanaf 4 jaar

Uitgever

www.makedo.shop

Website

www.makedo.shop

Te verkrijgen

In de betere educatieve en creatieve winkels

Kostprijs

Verschillende prijzen

vb. Makedo toolkit € 12,50 euro

vb. Makedo Scru add-on € 10,00 euro

Vb. Makedo educatie-set € 125,00 euro

Inhoud

De verschillende tools (zaag, schroevendraaier, schroeven (korte en lange) en een handige minitool (een ring met een minischroef) zijn gemaakt zodat jonge kinderen veilig kunnen bouwen met karton.

Makedo Benelux verzorgt de distributie van dit Australische product in België, Nederland en Luxemburg.

Er zijn verschillende verpakkingsmogelijkheden beschikbaar, wat ervoor zorgt dat dit product ideaal is zowel voor thuisgebruik als voor scholen.

 • Makedo Toolkit: een basiskit met korte en lange schroeven, 1 schroevendraaier en 1 zaag
 • Makedo Scru add-on: uitbreidings set met extra lange en korte schroeven en 1 minitool
 • Makedo educatie-set: bestaat uit 360 stuks waaronder 10 zagen, 10 schroevendraaiers, 15 mini-tools, grote en kleine schroeven, handige opbergzak
 • De verschillende onderdelen zijn afzonderlijk te verkrijgen
 • Makedo lesbrief

 

Bespreking

Dit milieuvriendelijke materiaal nodigt groot en klein uit om zijn of haar creativiteit de vrije loop te laten gaan. Hoe vaak komen we als ouder, grootouder of leerkracht niet tegen dat kleuters een geniaal idee hebben om te knutselen met kosteloos materiaal? Vaak botsen we op verschillende problemen met het vastmaken/vasthechten van materialen en is er wel een grote broer, zus, ouder, grootouder aanwezig. Maar wat als derden niet aanwezig zijn of door omstandigheden eens niet onmiddellijk kunnen ingaan op de wensen van onze autonome kleuters? Dan kunnen we zeggen dat Makedo de ideale oplossing is.

            Makedo speelt handig in op hun autonome denken, werken en handelen. De verschillende materialen zijn doordacht ontworpen, denken we maar aan veiligheid, stimuleren van pengreep, degelijkheid, milieuvriendelijkheid. Het creatief denken van onze doelgroep wordt sterk aangesproken.

            De zaag waarmee makkelijk in karton gezaagd kan worden, zorgt ervoor dat kinderen op een veilige manier aan de slag kunnen. Als ouder of leerkracht hoef je je hierover geen zorgen te maken. Op zeer jonge leeftijd worden kinderen zo uitgenodigd om op een alerte en voorzichtige manier om te gaan met gereedschappen. Door het experimenteren op jonge leeftijd met “veilige” materialen ontdekken ze spelenderwijs de verschillende mogelijkheden.

            De schroevendraaier is zo ontworpen dat ze onbewust de pengreep van vele kinderen ondersteunt en stimuleert.     

            Tegenwoordig bestaat er een uitbreiding op het gereedschap voor oudere kinderen nl.  messen van Canary. Veiliger dan een breekmes, scherper dan de zaag. Let wel op! Advies voor gebruikt onder toezicht is noodzakelijk. Ervaring leert dat zeker veel kinderen hier goed mee kunnen omgaan en op die manier meer plezier beleven doordat ze nog sneller en accurater kunnen werken. Zie www.makedo.shop/canary.

            Aanvullende onderdelen zoals gereedschap en bijvoorbeeld scharnieren voor je bouwwerk kan je zelf downloaden en printen met behulp van een 3D printer via www.thingiverse.com/makedo

            Omgaan met regels en afspraken: Het is belangrijk om als leerkracht of ouder kinderen duidelijk te maken dat dit materiaal net als bij lego of ander constructiemateriaal gebruikt wordt om later te hergebruiken. Op deze manier worden kleuters reeds op jonge leeftijd gestimuleerd om milieuvriendelijk om te gaan met de wereld rondom hen. Een belangrijke opdracht voor groot en klein.

            Door de mogelijkheid om de verschillende materialen aan te kopen, kan er ingespeeld worden op de noden van de groep. Zo heeft de ene groep meer nood aan schroeven en de andere klasgroep meer nood aan zagen of schroevendraaiers.

            Op de website www.makedo.shop is een speciaal tabblad aan onderwijs besteed.

Er bestaat een mogelijkheid om een lesbrief aan te kopen. Hiermee kan je direct aan de slag. In het boekje vind je een kant-en-klare les die geschikt is voor diverse leerniveaus. De handleiding geeft uitleg over de verschillende tools, leerdoelen en mogelijkheden om Makedo te combineren met andere (les-)materialen.

Kinderen kunnen zelf creaties delen via de Makedo-app van Makeree. <link: www.makedo.shop/inspiratie >

            Naast het productaanbod kun je bij deze firma ook terecht voor workshops, evenementen en lesprogramma’s. Naast onderwijs richten ze zich ook op het bedrijfsleven en particulieren.

 

Reactie van de testgroep:

Vele leerkrachten kunnen beamen dat kleuters dit een ongelooflijke verrijking vinden als uitbreidingsmateriaal voor de knutselhoek. Ook de afspraak dat na een tijdje het werk weer afgebroken wordt zodat de schroeven hergebruikt kunnen worden is, mits duidelijke afspraken, geen hindernis om met Makedo aan de slag te gaan. Vreugde alom als het werkje met de schroeven mee naar huis mag. Klaar voor een volgend creatief knutselwerkje?

 

Besluit:

In de huidige maatschappij waarbij “techniek, STEM, creativiteit” centraal staan, is dit materiaal een handig hulpmiddel om reeds op jonge leeftijd zelfstandig aan het werk te gaan.

Met dit materiaal worden kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong reeds op zeer jonge leeftijd gestimuleerd om hun eigen creatieve denken aan te spreken en op hun eigen creatieve manier zelfstandig aan de slag te gaan met kosteloos, gerecycleerd knutselmateriaal (lege potjes van yoghurt, lege botervlootjes, kartonnen dozen,…).

Dit materiaal nodigt uit om “stemmig” aan de slag te gaan vanaf jonge leeftijd.

Naar oudere kinderen bezit dit materiaal de meerwaarde door zijn uitbreiding aan verrijkingsmateriaal. Makedo is de opstap naar meer ontwikkeling.

Als kinderen verder willen bouwen en ontwikkelen kan Makedo de opstap zijn naar andere toepassingen zoals 3D-printing van aanvullende Makedo onderdelen via < www.thingiverse.com/makedo >.  Ook kan je het bouwwerk uitbreiden met elektronisch onderdelen om er een echte robot van te bouwen [zoals met BYOR < www.makedo.shop/byor > ] of bijvoorbeeld met andere gangbare materialen als MakeyMakey & LittleBits.

Makedo is de start van de ontwikkeling met een open-eind wat het voor de kinderen makkelijk maakt om door te pakken met hun ontwikkeling, waarbij Makedo altijd ondersteunend blijft bij alles wat ze maken. 

 

Veel plezier!

Werkgroep didactiek Bekina 

Boekbespreking 'Kleuters die net iets meer kunnen'

Onze ere-voorzitter Carl D'hondt heeft met heel veel bewondering het boek gelezen van Ann & Kristin.
"Dit boek is een prachtig en uniek werkstuk. Eindelijk een boek over didactische aanpassingen voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong."Kleuters ontwikkelingsvoorsprong
 

Kleuters die nét iets meer kunnen

Onze werkgroep Didactiek zit niet stil. Ann Meersman en Kristin Stroobandt hebben heel wat ervaring met hoogbegaafde kleuters en wilden hun bevindingen eens op papier zetten. Met als gevolg een flink uit de kluiten gewassen boek over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong dat héél erg bruikbaar is in de klas of in de kinderopvang.

Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is een boeiende uitdaging. Zo’n kleuter kan nét iets meer aan. Maar hoe kan je dit kind blijven prikkelen en inspireren, zodat het (weer) zin heeft, krijgt of behoudt in leren en leven? Heel wat kleuterbegeleiders zijn hiertoe bereid. Maar hoe begin je eraan?

Dit boek verduidelijkt wat een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters kan inhouden. Meer dan 400 tips en voorbeelden zetten kleuterleiders, opvoeders en ouders op weg om een speelse, krachtige en uitdagende leeromgeving te creëren. De tips sluiten aan bij de verschillende speel- en leerplekken of "hoeken" die in kleuterklassen uitgebouwd zijn: taal-, winkel-, puzzel-, denk-, reken-, huis-, ontdek-, boeken-, teken- … en zelfs een filosofiehoek. Op die manier is dit boek meteen bruikbaar in de klas en in de kinderopvang. Maar ook thuis, bij oma en opa of in de jeugdbeweging komen de tips van pas. Met empathie, eenvoudige materialen en speelse activiteiten kan iedereen deze ers uitdagen om te experimenteren en probleemoplossend te denken. Dit boek verduidelijkt wat een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters kan inhouden. Meer dan 400 tips en voorbeelden zetten kleuterleiders, opvoeders en ouders op weg om een speelse, krachtige en uitdagende leeromgeving te creëren. De tips sluiten aan bij de verschillende speel- en leerplekken of "hoeken" die in kleuterklassen uitgebouwd zijn: taal-, winkel-, puzzel-, denk-, reken-, huis-, ontdek-, boeken-, teken- … en zelfs een filosofiehoek. Op die manier is dit boek meteen bruikbaar in de klas en in de kinderopvang. Maar ook thuis, bij oma en opa of in de jeugdbeweging komen de tips van pas. Met empathie, eenvoudige materialen en speelse activiteiten kan iedereen deze kleuters uitdagen om te experimenteren en probleemoplossend te denken.
Bestel je boek hier…

Dit boek wordt nog uitgebreid voorgesteld in al onze regio's in volgend werkjaar. Hou onze agenda in de gaten! 

Negatief wereldnieuws verwerken

Inn Convents, kinder- en jongerenpsychologe van Krachtpunt uit Zottegem, kwam bij Bekina Oost-Vlaanderen spreken over volgend thema: waarom reageren hoogbegaafde kinderen soms zo heftig op dat negatieve nieuws en hoe kunnen we hen helpen dit nieuws te verwerken en te plaatsen? 

Op bezoek bij drie New-Yorkse scholen voor hoogbegaafde leerlingen

Onze ere-voorzitter,
Carl D'hondt en zijn vrouw Hilde Van
Rossen, ere- penningmeester, wilden graag na hun afscheid van onze vereniging op reis naar het mekka van 'Gifted Education'. Hieronder vind je het verslag van hun reis naar New York waar ze heel wat scholen hebben bezocht. 

Speech Nationale Familiedag Planckendael

Op zondag 28 augustus 2016 kwamen heel wat leden van Bekina bijeen in Planckendael in Mechelen. We vierden er ons dertigjarig bestaan van onze vereniging. Hieronder vind je de speech van onze voorzitter met een terugblik en een vooruitblik. 

Mag ik je interviewen?

Mag ik je interviewen? Naar aanleiding van een boek dat ik aanvatte, ben ik op zoek naar kandidaten die hun verhaal rond hoogbegaafdheid met me willen delen.

 

Wie ben ik? Bieke Struyf, een 30-jarige, enthousiaste dame uit Mechelen met een master in TEW, een voorliefde voor muziek en een eindeloze honger naar nieuwigheden, kennis en uitdagingen. Een twee jaar geleden leerde ik over mijn eigen hoogbegaafdheid. De ontdekking was behoorlijk emotioneel en ophelderend tegelijkertijd. Ik ging met mezelf aan de slag en slaagde erin om op korte tijd wat ik ervoer als een vergiftigd geschenk om te zetten in een bron van kracht.

 

Waartoe dienen de interviews? In de loop van het afgelopen jaar, pende ik de start van een verhaal neer dat ik nu graag wil vervolledigen. Het verhaal is gegroeid uit mijn eigen ervaring en de wens om de uitdagingen en kansen die hoogbegaafdheid met zich meebrengt op een verteerbare, doch tekenende manier te verduidelijken. Naar mijn aanvoelen hangt er nog een taboe en grote onwetendheid rond het gegeven. Ik zou het fantastisch vinden, mocht ik met dit boek duiding kunnen brengen en het wederzijds begrip en de band tussen hoogbegaafden en hun omgeving kunnen versterken.

 

Om het verhaal zo rijk en zinvol mogelijk te maken, had ik graag inspiratie geput uit ervaringen van anderen. Ben je zelf hoogbegaafd of trotse ouder, broer, oma, leerkracht van? Voel je je aangesproken en wil je hier graag aan meewerken? Stuur even een mailtje naar biekestruyf@hotmail.com. Ik zie je berichten graag tegemoet!

 

Het verhaal vertelt over Ella, een jong meisje dat overal een beetje tegen de muur loopt en zich verliest in massa's boeiende activiteiten om zich vervolgens bij klasgenootjes oeverloos te vervelen. Ze past niet goed in de groep, ze past niet goed in haar gezin. Ze past eigenlijk een beetje nergens en tegelijkertijd kan ze bijzondere dingen. Een gekke combinatie die haar helemaal in de war brengt. Gelukkig is er Nona, die haar leert over haar verborgen schat en alle wonderen maar ook verantwoordelijkheden die deze met zich meebrengt.Ellis Grace Wilson