hoogbegaafd

Kan een hond ook hoogbegaafd zijn?

Bestaat hoogbegaafdheid ook bij dieren?
Ann Meersman, onze secretaris, denkt van wel. Ze merkt alvast iets op bij hun nieuwe hondje. Lees dit leuke, maar zeer herkenbare verhaal! 

Hoogbegaafdheid, vloek of zegen?

Vele hoogbegaafde personen ondervinden heel wat problemen door hun hoogbegaafdheid. Toch hoeft dit niet steeds een probleem te zijn. Hoogbegaafdheid is in eerste instantie een gave, die je verder kan ontwikkelen, maar die specifieke noden heeft. 

Het label "hoogbegaafd"

Geef niet te snel het label “hoogbegaafd” !

Een kritische noot betreffende het artikel in De Standaard over het onderzoek naar het welbevinden van hoogbegaafde kinderen en jongeren. Er is duidelijk iets mis met nuancering, duiding en correctheid in de media waardoor steeds weer de perceptie gevoed wordt dat hoogbegaafdheid ofwel iets spectaculairs en sensationeels is, ofwel helemaal niet bestaat en moet worden genegeerd.

door Sabine Sypré, voorzitter Bekina vzw