kleuter

Kleuters die nét iets meer kunnen

Onze werkgroep Didactiek zit niet stil. Ann Meersman en Kristin Stroobandt hebben heel wat ervaring met hoogbegaafde kleuters en wilden hun bevindingen eens op papier zetten. Met als gevolg een flink uit de kluiten gewassen boek over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong dat héél erg bruikbaar is in de klas of in de kinderopvang.

Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is een boeiende uitdaging. Zo’n kleuter kan nét iets meer aan. Maar hoe kan je dit kind blijven prikkelen en inspireren, zodat het (weer) zin heeft, krijgt of behoudt in leren en leven? Heel wat kleuterbegeleiders zijn hiertoe bereid. Maar hoe begin je eraan?

Dit boek verduidelijkt wat een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters kan inhouden. Meer dan 400 tips en voorbeelden zetten kleuterleiders, opvoeders en ouders op weg om een speelse, krachtige en uitdagende leeromgeving te creëren. De tips sluiten aan bij de verschillende speel- en leerplekken of "hoeken" die in kleuterklassen uitgebouwd zijn: taal-, winkel-, puzzel-, denk-, reken-, huis-, ontdek-, boeken-, teken- … en zelfs een filosofiehoek. Op die manier is dit boek meteen bruikbaar in de klas en in de kinderopvang. Maar ook thuis, bij oma en opa of in de jeugdbeweging komen de tips van pas. Met empathie, eenvoudige materialen en speelse activiteiten kan iedereen deze ers uitdagen om te experimenteren en probleemoplossend te denken. Dit boek verduidelijkt wat een ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters kan inhouden. Meer dan 400 tips en voorbeelden zetten kleuterleiders, opvoeders en ouders op weg om een speelse, krachtige en uitdagende leeromgeving te creëren. De tips sluiten aan bij de verschillende speel- en leerplekken of "hoeken" die in kleuterklassen uitgebouwd zijn: taal-, winkel-, puzzel-, denk-, reken-, huis-, ontdek-, boeken-, teken- … en zelfs een filosofiehoek. Op die manier is dit boek meteen bruikbaar in de klas en in de kinderopvang. Maar ook thuis, bij oma en opa of in de jeugdbeweging komen de tips van pas. Met empathie, eenvoudige materialen en speelse activiteiten kan iedereen deze kleuters uitdagen om te experimenteren en probleemoplossend te denken.
Bestel je boek hier…

Dit boek wordt nog uitgebreid voorgesteld in al onze regio's in volgend werkjaar. Hou onze agenda in de gaten! 

Zorgzaam omgaan met peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

In deze bijdrage staan we stil bij de verschillen tussen kinderen met een normale ontplooiing en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dat leidt soms tot problemen die als leerkracht goed ingeschat en beoordeeld moeten worden. Empathie en het bieden van voldoende ontwikkelingskansen op het niveau van de peuter of kleuter is hierbij onontbeerlijk.

Kristin Stroobandt van de Werkgroep Didactiek van Bekina vzw reikt een aantal handvatten aan.